ลืมรหัสผ่าน Admin ของ Windows

Admin Windows Password คืออะไร Admin หรือคำเต็มๆ ก็คือ administrator เป็นระดับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์สูงสุด หรือใหญ่สุด ดังนั้น ถ้าคุณลืมรหัสผ่านสูงสุดตัวนี้ และ User ของคุณเอง (ถ้ามี) ก็ไม่เทียบเท่า Admin เช่นกัน ดังนั้น

Read more