รวมมิตรปัญหา Wi-Fi และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน Wi-Fi การใช้งานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นแบบไหนย่อมสามารถเกิดปัญหาได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านสาย Wired  หรือไร้สาย Wi-Fi  แต่ปัจจุบันคงไม่มีใกล้กล้าปฏิเสธว่า การเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือ Wi-Fi เป็นที่นิยมกว่า เพราะสะดวก ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากมากมาย สามารถรองรับการปรับเปลี่ยน และใช้งานได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน  อย่างไรก็ตามเรามาดูปัญหายอดฮิตที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน

Read more