ทีวี ก็มีระบบปฏิบัติการเหมือนกัน

ระบบปฏิบัติการบนทีวี ถ้าพูดถึงอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือแม้แต่สมาร์ทโฟน เราคงได้ยินมาแล้ว่า อุปกรณ์เหล่านั้น จำเป็นจะต้องมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อใช้สำหรับการควบคุม สั่งการและเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างคนกับเครื่อง 

Read more