ประเภทของกล้อง แบ่งกันอย่างไร

คุณรู้จักล้องถ่ายภาพแค่ไหน กล้องถ่ายภาพในปัจจุบัน มีราคาตั้งหลักพันไปจนถึงหลักแสน หลักล้าน ดังนั้นย่อมแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า ต้องมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไหนๆ ก็สนใจเรื่องกล้องแล้ว เรามาศึกษากันสักนิดว่า กล้องแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง และแตกตางกันอย่างไร  การแบ่งประเภทของกล้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

Read more