วิธีเลือกซื้อ Scanner

สแกนเนอร์ (Scanner) คืออะไร ชื่อนี้เป็นการเรียกทับศัพท์ สแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์ในการทำสำเนาภาพหรือวัถตุ ปัจจุบัน สามารถสแกนในรูปแบบของภาพสามมิติได้อีกด้วย โดยมีหลักในการทำงานดังนี้ ภายในสแกนเนอร์จะมี กระจก และ เลนส์ ในการรับแสง แสงซึ่งได้มาจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ จะส่องไปยังเอกสารหรือวัตถุที่ต้องการสแกน และตกกระทบมายังกระจก ซึ่งทำหน้าที่สะท้อนแสงไปยังเลนส์ และส่งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ ซึ่งทำหน้าที่รวมแสงเป็นรูปภาพ

Read more