ฝึกพิมพ์ดีดให้เร็วด้วย TypeFaster Typing Tutor

พิมพ์ดีดอย่างไรให้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ หรือแม้กระทั่งคนทำงานสำนักงาน สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำได้ นั่นคือ การพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคอมพิวเตอร์ ยิ่งถ้าเรามีความสามารถในการพิมพ์ทีเร็ว และถูกต้องแล้ว ยิ่งทำให้เราสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น ซึ่งแน่นอน ย่อมมีผลดีกับการเรียน การทำงานเป็นอย่างยิ่ง แล้ววันนี้ คุณพิมพ์ดีเร็วแค่ไหน 20

Read more