เทคโนโลยี Universal Flash Storage

หน่วยความจำเร็วกว่า eMMC 5.1 เทคโนโลยีหน่วยความจำแบบ eMMC (embedded Multimedia card) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนทั่วไป ซึ่งมีความเร็วในการเขียนประมาณ 90 MB ต่อวินาที ซึ่งถือว่าเร็วมาก แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ก็ยังมีการพัฒนาอย่างไม่ต่อเนื่องไม่หยุด

Read more