โทรศัพท์บ้านยุคใหม่

คุณสมบัติของโทรศัพท์บ้าน ถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟน หรือ ฟีเจอร์โฟน จะครองตลาดโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว โทรศัพท์ตามบ้านทั่วไป หรือตามสำนักงาน ที่เราเรียกโทรศัพท์ LANDLINE Telephone ก็ยังคงมีใช้กัน ยังไม่ได้ล้มหายตายจาก รวมทั้งโทรศัพท์ที่อยู่ในห้องพักโรงแรมก็เช่นกัน บทความนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์ตามบ้านยุคใหม่ ที่ไม่ได้มีความสามารถแค่รับสายหรือโทรออก เท่านั้น แต่ยังทำอะไรได้อีกหลายอย่าง

Read more