วิธีอัพเกรด Sound Driver บน Windows 8

ทำไมต้องอัพเกรด Driver ไม่ว่าอุปกรณ์ส่วนใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของเรา ถ้ามีโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ๆ ให้อัพเกรด แนะนำว่า ควรทำการอัพเกรดทุกครั้ง สาเหตุเป็นเพราะโปรแกรมไดรซ์เวอร์เวอร์ชั่ใหม่ ทีมพัฒนาเน้นเพื่อการแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ดังนั้น ทำไมเราจะไม่อัพเกรดหล่ะครับ และที่สำคัญการอัพเกรดส่วนใหญ่ ก็เป็นการให้บริการฟรีด้วยเช่นกัน  ดังนั้น ถ้าคุณพบว่า มีข้อความแสดงว่า driver ของอุปกรณ์ใดๆ สามารถอัพเกรดได้ แนะนำให้ทำได้ทันที

Read more