พอร์ต USB-C คืออะไร

ทำความรู้จักพอร์ต USB แต่เดิมเวลาเราต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ ยกตัวอย่า่างเช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม เราจำเป็นจะต้องหาสายมาเชื่อมต่อพอร์ตตามประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น  แต่หลังจากมีพอร์ต USB ทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะพอร์ต USB เพียงอย่างเดียว รวมทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ความสะดวกอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ อีกที่จำเป็นต้องแยกสาย อย่างเช่น HDMI หรือแม้กระทั่งสายไฟ เป็นต้น

Read more