แนะนำ Work From Home

ยุคนี้จำเป็นต้องพึ่งการทำงานที่บ้าน สำหรับปัญหาโรคระบาด การแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่ง นั่นคือ การลดปริมาณคนให้ทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกันให้น้อย แต่บางธุรกิจ ยังไงก็ยังคงต้องมีคนทำงานอยู่ ดังนั้น สำหรับบางบริษัท บางสถานที่ที่ต้องการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home หรือ Work at Home จะมีแนวทางอย่างไร มาร่วมหาคำตอบกัน..

Read more

VPN คืออะไร

ทำงานที่บ้านง่ายๆ แค่ใช้ VPN สืบเนื่องจากความต้องการในการทำงานจากนอกสถานที่ หรือจากที่บ้าน แต่ต้องการทำงานเสมือนนั่งอยู่ในองค์กร สิ่งหนึ่งที่หลายๆ ทำ นั่นคือ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามายังในบริษัท ซึ่งอาจมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล

Read more