Wearable device จาก Garmin

Garmin ชื่อนี้ใครๆ ก็รู้จัก ถ้าพูดถึงระบบนำทาง หรือ GPS ใครๆ ก็รู้จักกันดีกับแบรนด์ดังอย่าง Garmin เพราะเป็นระบบนำทางที่น่าเชื่อถือที่สุดตัวหนึ่งของโลก ประเทศไทยก็นิยมใช้ระบบนำทางของ Garmin เช่นเดียวกัน แต่พอมาถึงในยุคของ Wearable device  หรืออุปกรณ์ในการสวมใส่ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ สมาร์ทวอทซ์ (SmartWatch) หรือนาฬิกาอัจฉริยะ นั่นเอง Garmin ก็ไม่ย่อมแพ้เช่นเดียวกันได้มีการพัฒนาและนำ GPS มาผนวกกับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน พร้อมความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

Read more