สร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ด้วย SSL

SSL Certificates คืออะไร SSL Certificates เรียกสั้นๆ ได้ว่า SSL ย่อมาจากคำว่า  Secure Socket Layer หมายถึง เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority)  ปัจจุบันมีผู้ให้บริการออกใบรับรอง SSL อยู่หลากหลายแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ เช่น

Read more