เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ทำไมเชื่อมต่อไม่ได้

ทิปแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สำนักงาน หรือแม้แต่สถานที่ที่เป็นสาธารณะ อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา บทความนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งทิปในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ ซึ่งสาเหตุมาจากการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ADSL, Router หรือแม้กระทั่ง Access Point (AP) ทั้งๆ ที่เคยเชื่อมต่อมาก่อนหน้านี้ แต่ทำไม ถึงเชื่อมต่อแบบปกติไม่ได้ บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

Read more