แอบดู Wi-Fi Password บน Windows 10

Wi-Fi ที่ไหนก็ต้องมีรหัสผ่าน การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fir หรือ Wireless สิ่งที่จำเป็นที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต้องจัดทำคือ การกำหนดรหัสผ่านหรือ password ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อทำให้สามารถป้องกันการแอบใช้งานได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ต้องการให้ใส่รหัสผ่านก็ยังสามารถทำได้โดยการเพิ่ม mac address ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ลงไปในอุปกรณ์ที่ให้บริการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ประเภท Router ก็ได้เช่นกัน

Read more

ทิปการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่ซ่อนไว้

วิธีเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่แอบซ่อน วิธีเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi คนส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ แต่คุณทราบหรือไม่ ระบบเครือข่ายหรือสัญญาณไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถซ่อนไม่ให้เห็นชื่อได้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ตามบ้าน (Home Network) หรือองค์กรที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนไว้ หรือที่เราเรียกว่า Hidden Network

Read more