ฟรี Widgets เก๋ๆ บน Windows

Widgets คืออะไร ถ้าพูดถึงโปรแกรม Widgets จะหมายถึงโปรแกรมขนาดเล็กที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะได้การเรื่อง แสดงภูมิอากาศ นาฬิกา ปฏิทิน Slideshow เป็นต้น ซึ่งความสวยงามแค่ไหน ก็ขึ้นกับคนพัฒนาโปรแกรมเป็นหลัก สำหรับผู้ใช้งาน Windows ในหลายๆ รุ่นก็มี Widgets ให้เลือกใช้งาน แต่ปัจจุบัน Microsoft ได้เลิกพัฒนาไปแล้วตั้งแต่ Windows 7 ดังนั้น ถ้าคุณยังอยากได้ Widgets ที่ดูดี มีรสนิยม ขอแนะนำ Freeware ที่ชื่อว่า XWidget แล้วคุณจะลืม Widget ของคนอื่นไปเลย

Read more