Windows 10 เปิดให้อัพเดทใหญ่อีกแล้ว

Windows 10 Update พฤศจิกายน 2017 สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 ทุกคน ขอแจ้งให้ทราบว่าทาง Microsoft ได้เปิดให้อัพเดท Windows 10 ขนานใหญ๋อีกครั้งในชื่อ “Windows 10 Fall Creators Update”  ซึ่งใครที่ใช้ Windows 10 ทุกคน ควรอัพเดทโดยด่วน เพราะคุณจะได้ระบบความรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นในคอมพิวเตอร์ของเรา

Read more