เปลี่ยน Theme บน Windows 7

ปรับเปลี่ยนหน้าจอให้สวยงามบน Windows 7 ธีม (Themes) คือรูปแบบสำเร็จรูปในการปรับเปลี่ยนหน้าจอ ซึ่งมีในทุกๆ รุ่นของ Windows สำหรับ Windows 7 ก็มีเช่นกัน และมีความหลากหลายมากกว่ารุ่นก่อนๆ การเปลี่ยนธีมจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนฉากหลังหรือ Wallpaper ด้วย ดังนั้น้ ถ้าคุณเริ่มเบื่อกับหน้าจอเดิมๆ หรือต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ลองมาเปลี่ยนธีมหน้าจอกันดีกว่า ง่ายและรวดเร็วดี ไม่ต้องเรียนรู้หรือปรับแต่งให้ปวดหัว

Read more