Activate Windows คืออะไร

เรื่องของลิขสิทธิ์โปรแกรม ถ้าพูดการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ค่าใช้จ่ายหลักของผู้ใช้คอมพิวเตอร์คือ ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซึ่งก็คือ ตัว Computer เอง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Desktop หรือ แบบ Notebook ส่วนซอร์ฟแวร์ ก็คือ โปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้งาน  โดยเฉพาะโปรแกรมมาตราฐานหลัก ซึ่งก็คือ Microsoft Office ซึ่งประกอบด้วย Microsoft Word, Excel, PowerPoint หรือแม้กระทั่ง Microsoft Outlook แล้ว Activate Windows  คืออะไร

Read more