แนะนำ ฟรีฟอนต์ภาษาไทย ตัวใหม่

ไทยฟอนต์ ตัวอักษรไทย การทำงานบนคอมพิวเตอร์ จำเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบตัวอักษร หรือภาษา ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจมีรูปแบบภาษาที่แตกต่างกันออกไทย ดังเช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน การจะใช้ภาษาไทยได้นั้น เราจำเป็นจะต้องมี Font (รูปแบบตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์) ที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ ทั้่งนี้ เพื่อความสวยงามมากที่สุด

Read more

เรียนรู้วิธีเพิ่ม Font บน Windows

ความสวยงามขึ้นกับ Font เป็นหลัก Font คือ รูปแบบของตัวอักษร การใช้งานบนคอมพิวเตอร์จะต้องมีการติดตั้ง Font เพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง Font บาง Font อาจรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น คงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง Font ไทยทุกตัวจะสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้น การเลือกใช้ Font ให้ถูกต้อง ก็น่าจะเป็นผลดีกับการทำงาน จะได้ไม่ผิดพลาดน้อยลง

Read more