เหตุผลของการอัพเกรด Windows

คุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นอะไร คนใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มักไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ อาจด้วยเหตผลหลายอย่างเช่น กลัวข้อมูลสูญหาย กลัวโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ กลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะไม่มีเวลา และท้ายสุดอาจกลัวคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจสรุปได้ว่า เป็นเพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในการที่จะตัดสินใจเลือกเปลี่ยนหรือไม อย่างไร

Read more