Registry ฐานข้อมูลสำคัญของ Windows

ทำความรู้จัก Windows Registry การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนควรทราบและทำความรู้จัก นั่นคือ Windows Registry ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บค่าต่างๆ ของโปรแกรม เราสามารถควบคุมหรือสั่งให้โปรแกรม หรือการแสดงผลของ Windows ทำงานหรือไม่ทำงานได้ด้วย ตัวอย่างเช่น บน Windows 8 มีคำสั่ง Lock Screen เราสามารถแก้ไขได้ โดยการสั่ง disable ได้โดยผ่าน Windows Registry อย่างไรก็ตามการแก้ไข ควรเป็นผู้ชำนาญโดยเฉพาะ

Read more