รวมลิงค์ดาวน์โหลด Windows และ Office

ความสำคัญของการอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัย คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับการอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัย เนื่องจากอาจมาจากความไม่รู้ หรือไม่เข้าใจว่าจะมีประโยชน์อะไรมากนัก สืบเนื่องจากการทำงานปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหา อีกทั้งบางคนยังกลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องอัพเดทโปรแกรมก็คือ แก้ไขปัญหาของโปรแกรมเองหรือที่เราเรียกว่า Bug Program นอกจากนี้การอัพเดทส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย 

Read more