ทิปปรับแต่ง background หน้า Start mode

มาแต่ง background บนหน้า Start ของ Windows 8 อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า Windows 8 มีหน้าต่างการทำงานสองแบบ คือ Start mode และ Desktop mode  ซึ่งหน้า Start mode จะมีลักษณะการทำงานเหมืนอการใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์โฟน แท็บเล็ต  ส่วน Desktop mode ก็คือหน้าการใช้งาน Windows เหมือนสมัยก่อน ซึ่งปกติก็สามารถเปลี่ยน background ได้อยู่แล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่า หน้า Start mode ก็สามารถเปลี่ยน background ได้เช่นกัน

Read more