วิธีติดตั้งแอพฯ บน Windows 8

แอพฯ ฟรีดีๆ หาได้ที่ Windows Store สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 ขึ้นไป มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ นั่นคือ การทำงานที่มีสองโหมดคือ Start Mode กับ Desktop Mode ในส่วนของ Start Mode ก็มีลักษณะเหมือนเราเล่นแอพฯ บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ส่วน Desktop Mode ก็คือ การใช้โปรแกรมทั่วไปบน Windows เหมือนเวอร์ชั่นก่อนๆ ดังนั้น การซื้อหรือใช้งาน Windows 8 เหมือนมีคอมฯ บวก สมาร์ทดีไวซ์ 

Read more