Windows to Go พก Windows ไปใช้งานได้ทุกที่

ทำความรู้จัก Windows To Go คำว่า Windows To Go นี้มีความหมายหรือแปลตรงๆ ได้ว่า พา Windows ไปทุกที่ ซึ่งโดยปกติเราจะใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เรามักใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าจะดีไหม ถ้าเราสามารถเอา Windows พกติดตัวไปได้ โดยผ่าน

Read more