เมื่อเม้าส์ และสแกนเนอร์มารวมกัน

Gadgets : เม้าส์ + สแกนเนอร์ ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับ เม้าส์ + สแกเนอร์ เมื่อสองสิ่งมารวมกัน แน่นอน ย่อมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับเม้าส์มากมาย แค่ใช้งานเม้าส์แบบไร้สายก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว แต่นี้ มีการพัฒนาเม้าส์ให้สามารถสแกนภาพและส่งแบบไร้สายได้ด้วย อย่างนี้ ต้องยิ่งนิ้วให้สองนิ้วเลย คุณเห็นด้วยหรือเปล่า หลักการทำงานของเม้าส์ + สแกนเนอร์ไร้สาย สามารถสั่งสแกนเพียงแค่คลิกและลากไปบริเวณที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องสแกนทั้งหน้าเอกสาร หรือวัตถุนั้นๆ

Read more