Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

Desktop PC / Notebook / Laptop คืออะไร ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์ คนส่วนใหญ๋ทราบดีว่า มีแบบชนิดตั้งโต๊ะ (Desktop PC) และแบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook / Laptop) การใช้งานก็เหมาะแต่ละโอกาส Notebook / Laptop

Read more

ทำความรู้จักระบบ Wireless แบบละเอียด

ไวเลสแลน (Wireless LAN) Wireless LAN สามารถเขียนแบบย่อได้ คือ WLAN เป็นระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่่ใช้คลื่นวิทยุในการับส่งสัญญาณ และข้อมูล นิยมใช้งานกันมากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดใหญ่  และโดยเฉพาะผู้ใช้งานตามบ้านก็มีการนำใช้งานเช่นกัน เหตุผลเป็นเพราะสะดวก ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แถมประหยัดค่าใช้จายได้อีก คุณทราบหรือไม่ว่า เจ้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน

Read more

ฟันธง Wired vs Wireless แบบไหนดีกว่า

การสื่อสารในระบบเครือข่าย ถ้าพูดถึงระบบเครือข่าย ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ได้มีส่วนเข้ามาใช้บริการอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การใช้สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ 2G/3G/4G และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีประสบการณ์กับความเร็วอย่างดีอยู่แล้ว 

Read more

เรื่องน่ารู้ของ Bluetooth กับ Wireless

วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์สองอย่างเข้าด้วยกัน Wireless (Wi-Fi) และ Bluetooth เป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่า ตัวช่วยทั้งสองนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีหรือมีเวอร์ชั่นเก่าแล้ว อาจทำให้การเชื่อมต่อไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

Read more

รู้ลึก รู้จริง เรื่องเทคโนโลยีไร้สาย

Wi-Fi กับ Wireless เทคโนโลยี ชื่อทั้งสองชื่อข้างต้น หลายๆ คน คงรู้จักกันดี แต่ในส่วนของความหมาย หลายๆ คนมักจะถือรวมๆ ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว Wi-Fi (Wireless Fidelity) หมายถึง มาตราฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย

Read more