Workbook Worksheet คืออะไร และต่างกันอย่างไร

ข้อแตกต่างระหว่าง Workbook กับ Worksheet สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel ทุกคน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำดังกล่างข้างต้น เพราะุ้ถ้าเราไม่เข้าใจ จะไม่สามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลง่ายๆ ก็คือ ทั้ง Workbook และ Worksheet

Read more

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel

เปิดไฟล์ใช้งาน Microsoft Excel ครั้งแรก บทความนี้ สำหรับมือใหม่หัดใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยเฉพาะ แต่สำหรับคนใช้เป็นแล้ว ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ครับ เพราะถ้าคุณใช้งานโปรแกรม Excel นี้ด้วยตัวเอง คุณอาจพลาดวิธีการใช้งานแบบพื้นฐาน 

Read more