Goal Line เทคโนโลยีที่ใช้ใน World Cup 2014

อินเทรนด์กับเทคโนโลยีสำหรับฟุตบอลโลก ปัญหาสำคัญในการตัดสินใจการแข่งขันฟุตบอลก็คือ ผู้ตัดสินอาจมองพลาดเกี่ยวกับลูกที่ผ่านข้ามเส้นไปเข้าประตู ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลึก ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ต่างก็เคยมีปัญหาเรืองนี้เหมือนกัน สำหรับปี 2014 นี้ การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 นี้ ทางฟีฟ่าจึงได้มีการนำ เทคโนโลยีโกลไลน์ (Goal Line Technology)  เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้ตัดสิน เทคโนโลยีนี้ไม่ได้มาทดแทน แต่มาช่วยให้ผู้ติดสินสามารถตัดสินได้อย่างถูกต้อง

Read more