รายละเอียดแต่ละเมนู WordPress

เริ่มต้นเรีียนรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บกับ WordPress ก่อนอื่น เราควรทำความรู้จักเมนูการใช้งานต่างๆ ของ WordPress ก่อน ว่าแต่ละเมนูใช้ทำอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้ การทำงานของ WordPress จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า คือ หน้าเว็บเพจที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Front-End อีกส่วนคือ ส่วนหลัง คือส่วนที่เราไว้ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Back-End

Read more