Wrap Text คำสั่งจัดการภาพบน Microsoft Word

ปัญหาการจัดวางรูปภาพบน Microsoft Word สำหรับมือใหม่ทุกครั้งที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word เชื่อว่าจะมีปัญหาคาใจว่า เวลาเราแทรกรูปภาพลงไปในเอกสารแล้ว ทำไมไม่สามารถปรับแต่งหรือเคลื่อนย้ายรูปภาพในยังตำแหน่งที่ต้องการได้ (ไม่สะดวกเหมือน Microsoft PowerPoint) หลายๆ คนอาจต้องการให้รูปภาพอยู่ล้อมรูปตัวอักษร เหมือนกับหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งอยากให้รูปภาพแสดงเป็นฉากหลังหรือ background 

Read more