เทคโนโลยี WiGig ไร้สายความเร็วสูง

WiGiG

ที่สุดของการโอนย้ายไฟล์แบบไร้สาย

ความเร็วเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานไฟล์ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ไฟล์เสียง และที่สำคัญไฟล์วีดีโอ ซึ่งปัจจุบัน ความคมชัดของภาพมากขึ้นในระดับ 4K แล้ว

ดังนั้นไฟล์ย่อมมีขนาดใหญ่มากขึ้น จะดีไหมถ้าเราสามารถโอนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน แถมเป็นเทคโนโลยีไร้สายอีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สายความสูงที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ คือ WiGig ซึ่งย่อมาจาก Wireless Gigibit Alliance มาตราฐานใหม่ของการโอนย้ายไฟล์ไร้สาย แต่ไม่ได้มาแทนที่ Wi-Fi นะครับ

ทำความรู้จักเทคโนโลยีไร้สาย WiGig

  • ใช้คลื่นความถี่ 60 GHz
  • โอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็ว 7GB/วินาที
  • ส่งสัญญาณในระยะ 10 เมตร
  • รองรับการทะลุทะลวงกำแพงได้

ปัจจุบันทางกลุ่ม Wi-Fi Alliance และ WiGig Alliance ซึ่งประกอบด้วย Intel, Microsoft,Dell และ Panasonic มีการร่วมแชร์ความรู้เทคโนโลยี สำหรับการพัฒนา Wi-Fi และ Wi-Gig  ซึ่งคาดว่าอนาคต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทดีไวซ์ จะสามารถรองรับคลื่นความถี่แบบไร้สายได้ทั้ง 3 คลื่น นั่นหมายความว่า จะสามารถรองรับการทำงานทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ในอุปกรณ์เดียวกัน สำหรับ 3 คลื่นความถี่ที่กลำ่วถึงนั้น ประกอบด้วย

  • 2.4 GHz
  • 5.0 GHz
  • 60 GHz

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี WiGig

  • Dell Latitude 6430u
  • Dell Wireless Dock

Dell Latitude 6430u & Dockท้ายสุด เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไป ก็ลองสอบถามก่อนได้ว่า รองรับเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อความความเร็วสูง WiGig นี้หรือไม่ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟล์ขนาใหญ่ ประเภทไฟล์วีดีโอ