แต่งตัวอักษรสวยๆ ด้วย PowerPoint

texture-text-tip

ตกแต่งตัวอักษรด้วย Microsoft PowerPoint

ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการออกแบบ หรือกำลังสนใจการทำ Graphic ด้วยคอมพิวเตอร์ แต่.. ยังไม่มีงบประมาณในการซื้อโปรแกรมแพงๆ อย่าง Adobe Photoshop มาใช้งาน เราขอแนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่สามารถประยุกต์ใช้แทนโปรแกรมประเภท Photo Editor ได้ดีในระดับหนึ่ง

Microsoft PowerPoint มีเครื่องหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภาพ แก้ไขภาพ หรือใส่เอฟเฟคให้ภาพมีความสวยงาม และดูสวยแปลกตาได้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกมากในการที่จะสร้างภาพใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Shape ที่สามารถสร้างหรือรวมภาพ (Merge Shapes) ให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว

texture-text with Powerpoint

บทความที่ผ่านมา เราได้แนะนำการแทรกรูปภาพบนตัวอักษรไปแล้ว แต่สำหรับบทความนี้ จะมาย้ำการตกแต่งตัวอักษรด้วยการแทรกภาพลงไป และเพิ่มเทคนิค การตัดตัวอักษรออกเป็นสองส่วนด้วยเทคนิค “Merge Shapes” ดังภาพตัวอย่างข้างต้น

แนะนำเบื้องต้น ก่อนการสร้างจริง

 • พิมพ์ตัวอักษร เลือก font หนาๆ ไว้ก่อน
 • แทรกรูปภาพบนตัวอักษร ด้วยคำสั่ง Text Fill ->Picture
 • การตัดตัวอักษร “ครึ่งหนึ่ง” ด้วยคำสั่ง Merge Shapes

วิธีสร้าง Texture Text ด้วย PowerPoint

พิมพ์ตัวอักษร เลือก font หนาๆ

bold-text-font

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. พิมพ์ข้อความ GRAPHIC
 3. เลือกเปลี่ยน font ให้ตัวหนา จากภาพตัวอย่างใช้ font ชื่อ “Aharoni” เลือกใส่สีตามต้องการ
 4. จากนั้น ให้ copy ตัวอักษรเก็บไว้ก่อน

แทรกรูปภาพบนตัวอักษร ด้วยคำสั่ง Text Fill ->Picture

fill-text with photo

 1. ทำการแทรกภาพ ด้วยการคลิกที่ตัวอักษร เลือกคำสั่ง Format เลือกคำสั่งย่อย Text Fill
 2. เลือกคำสั่ง Picture และเลือกแทรกด้วยรูปภาพที่เราต้องการ

การตัดตัวอักษร “ครึ่งหนึ่ง” ด้วยคำสั่ง Merge Shapes

merge shapes

 1. จากข้อความคำว่า GRAPHIC ที่มี
 2. ให้คลิกเมนู Insert เลือก Shapes
 3. เลือก Shape สี่เหลี่ยม และคลุมข้อความคำว่า GRAPHIC “ครึ่งหนึ่ง”
 4. จากนั้น คลิกเลือก ข้อความ + สี่เหลี่ยม ทั้งสองส่วน
 5. คลิกเมนู Format เลือกคำสั่ง Merge Shapes
 6. เลือกคำสั่งย่อยของ Merge Shapes ชื่อ “Subtract”
 7. ตัวอักษร GRAPHIC จะถูกตัดออก

หลังจากได้ ข้อความคำว่า GRAPHIC ที่ถูกตัดออกครึ่งหนึ่ง ให้เราคลิกและลาก เพื่อนำมาวางทับบนตัวอักษรที่มีภาพเป็นฉากหลัง ผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะเหมือนกับภาพตัวอย่างข้างต้น