คำสั่งคีย์บอร์ดที่ทุกคนควรรู้

อยากทำงานให้เร็วต้องใช้ คีย์บอร์ด

การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะใช้บนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาด นั่นคือ การสั่งงานด้วยคีย์บอร์ดผสมผสานกับการใช้เม้าส์  เพราะบางทีเม้าส์อาจมีปัญหาหรือค้างได้ แต่คีย์บอร์ดส่วนใหญ่จะมีปัญหาน้อยถึงไม่มีเลย และที่สำคัญทำให้เราสามารถสั่งการได้สะดวกและรวดเร็วกว่านี้ สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ ทำไมถึงต้องมาแนะนำการใช้คีย์บอร์ดผสมด้วย

คำสั่งยอดฮิต ใช้ได้เกือบทุกโปรแกรม (แต่บทความนี้ เน้นการใช้คีย์บอร์ดบนระบบปฏิบัติการ Windows)

ctrl alt keyboard tips

ctrl alt keyboard tips

คำสั่งลัดโดยใช้คีย์บอร์ด (Keyboard ShortCuts)

กดปุ่มบนคีย์บอร์ด

ความหมาย

Ctrl + A คำสั่ง select all
เลือกข้อความหรือรูปภาพ ทั้งหมด
Ctrl + C คำสั่ง copy
ทำสำเนาข้อความ หรือรูปภาพ
Ctrl + V คำสั่ง paste
วางข้อความหรือรูปภาพที่ผ่านการ copy
Ctrl + Z คำสั่ง undo
ยกเลิกการทำล่าสุด
Ctrl + Y คำสั่ง redo
กลับไปทำซ้ำใหม่
Ctrl + F คำสั่ง find
ใช้สำหรับค้นหาข้อความ
Ctrl + Backspace คำสั่ง delete word
ใช้สำหรับลบข้อความทั้งคำ ไม่ใช่ทีละตัว
Ctrl + S คำสั่ง save
สำหรับบันทึกงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
Ctrl + P คำสั่ง print
สำหรับสั่งพิมพ์งานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
Alt + Tab
Ctrl + Tab
คำสั่ง switch between open program
ใช้สำหรับสลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่เปิดค้าง

วิธีการกดปุ่มคีย์บอร์ดตามคำสั่งข้างต้น

สำหรับมือใหม่ อาจไม่ทราบความหมายแน่ชัด จึงขอยกตัวอย่างการกดบนคีย์บอร์ด  Ctrl + A หมายถึง ให้กดปุ่ม Ctrl บนคีย์บอร์ดค้างไว้ จากนั้นใช้อีกนิ้วกดปุ่มที่ตัวอักษร A

อยากให้ทดลองใช้คำสั่งคีย์บอรด์ข้างต้น รับประกันได้ว่า ถ้าคุณจำได้แล้ว จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอย่างแน่นอน และที่สำคัญก็คือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ด้วย