เปลี่ยน mail เป็นการเชิญเพื่อ meeting แทน

Microsoft Outlook Logo

ทิป Microsoft Outlook

หลายคนคงรู้จักความสามารถของ Microsoft Outlook แล้วว่า สามารถส่งจดหมายเชิญเป็นอีเมล และสามารถให้ผู้รับแต่ละคน ตอบกลับหรือยืนยันการจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้ ซึ่งถ้ามีการยืนยันเข้าร่วม จดหมายเชิญประชุม (meeting) ฉบับนี้จะถูกบันทึกเข้าสู่ปฏิทิน (Calendar) ให้อย่างอัตโนมัติ  ซึ่งปกติการทำวิธีนี้ จะทำผ่าน Calendar โดยตรง

แต่ถ้าเรามีอีเมลโต้ตอบกับลูกค้า หรือเพื่อนพนักงาน และต้องการเชิญประชุม เพื่อให้สรุปข้อความที่กำลังปรึกษา หรือโต้เถียงกัน ก็สามารถปรับเปลี่ยนอีเมลเป็นการเชิญประชุมแทนได้เช่นกัน  เทคนิคการใช้ Microsoft Outlook นี้ จะทดสอบด้วยคำสั่ง Shortcut ด้วยคีย์บอร์ด ซึ่งจะสะดวกในการใช้งาน

วิธีเปลี่ยน mail เป็นจดหมายเชิญประชุม หรือ meeting แทน

mail-to-meeting_screen

  1. เปิดโปรแกรมเข้า Microsoft Outlook
  2. เข้าไปยังอีเมลที่เราต้องการ
  3. กดปุ่ม Ctrl + Alt + R
  4. จะพบหน้าต่าง meeting และมีข้อความของอีเมลฉบับนั้น
  5. พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม เช่น  สถานที่ต้องการประชุม (Location) เป็นต้น
  6. ในช่อง To: ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือลด คนที่ต้องการเรียกประชุม ก็สามารถทำได้
  7. กดปุ่ม่ Send เพื่อส่งจดหมายเชิญประชุม

ข้อมูลข้างต้น ทดสอบด้วยโปรแกรม Microsoft Outlook 2016