ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์

client-server network

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกอย่างไร

เนื่องจากระบบเครือข่ายมีการแบ่งแยกออกได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบ่งตามขนาดของทางกายภาพ แบ่งตามหน้าที่การทำงาน หรือแม้กระทั่งแบ่งตามระดับความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ เข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากสำนักงานทั่วไป บทความนี้จะมาแนะนำประเภทของระบบเครือข่ายที่หลายๆ คนคงเคยได้ยินชื่อและนิยมเรียกกันในสำนักงาน ซึ่งก็น่าจะหมายถึง ระบบเครือข่ายที่มีการแบ่งตามหน้าที่ นั่นเอง

คำว่า หน้าที่ ณ ที่นี้ หมายถึง หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย นั่นเอง

ประเภทของระบบเครือข่ายที่แบ่งตามหน้าที่

  • เครือข่ายแบบเท่าเทียม (Peer-to-peer Network)
  • เครือข่ายแบบผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (Client/Server Network)

เครือข่ายแบบเท่าเทียม (Peer-to-peer Network)

computer network

computer network

เครือข่ายประเภทนี้ เป็นเครือข่ายที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก หรือที่เรามักเรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเครื่องทุกเครื่องก็มีความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกัน หรือที่เรียกว่า เพียร์ (Peer) นั่นเอง วิธีการเชื่อมต่อแบบนี้จะเห็นได้ตามบ้าน ที่มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และมีการเชื่อมต่อต่ออุปกรณ์ผ่าน Modem Router ในรูปแบบของไร้สายและแบบมีสาย ที่เราใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นั่นเอง

คุณทราบหรือไม่ว่า เครือข่ายแบบ Peer-to-peer มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เวิร์คกรุ๊ป (Workgroup) ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย ก็น่าจะมีความหมายว่า การทำงานเป็นกลุ่ม นั่นเอง แปลง่ายๆ แบบนี้แหละครับ

ประโยชน์ของเครือข่ายแบบเท่าเทียม (เวลาแปลเป็นไทยแล้วฟังดูแปลกๆ) แนะนำว่าให้เรียกว่า เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์จะดูดีกว่าน่ะครับ เอาเป็นว่ามาดูประโยชน์และหลักในการนำไปใช้ดีกว่าว่า มีอะไรบ้าง

  • เหมาะสำหรับเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนไม่มาก ไม่ควรเกิน 10
  • ต้องการแบ่งปันทรพัยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ดิสก์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
  • ไม่เน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยมากนัก เพราะใช้เป็นกลุ่มเฉพาะ

เครือข่ายแบบผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (Client/Server Network)

client-server network

client-server network

เป็นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้จำนวนมากๆ นับร้อย นับพัน หรือแม้กระทั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนหมื่นๆ เครื่องก็ตาม เหมาะสำหรับเครือข่ายที่ต้องการเน้นเรื่องประสิทธิภาพ เน้นความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัจจุบัน เครือข่ายประเภทนี้ เป็นที่นิยมมากที่สุด และจะเห็นได้จากองค์กรทั่วๆ ไป ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ลักษณะการทำงานของเครือข่ายแบบ Client/Server

เครือข่ายแบบ Client/Server จะมีการแบ่งคอมพิวเตอร์เป็น 2 กลุ่ม คือ เซอร์ฟเวอร์ (Server) และ ไคลเอนท์ (Client) สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

เซอร์ฟเวอร์ (Server)

เรารู้จักกันดีในนามของเครื่องแม่ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย มีไว้ให้เครื่องลูก หรือ ไคลเอนท์ เข้ามาดึง ประมวลผล และเก็บข้อมูล สรุปก็คือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการกับเครื่องลูก

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซอร์ฟเวอร์ จะมีการผลิตที่แตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซีพียูที่แตกต่างกัน (อาจมีมากว่าหนึ่งซีพียู) มีดิสก์ที่สามารถถอดประกอบได้แม้ยังเปิดใช้งานอยู่ มีหน่วยความจำค่อนข้างมาก มีระบบไฟหรือ Power Supply มากกว่าหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาระบบมีปัญหา และที่สำคัญสามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องปิด

ไคลเอนท์ (Client)

เรียกเป็นภาษาไทยๆ หน่อยว่า เครื่องลูก เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราใช้งานตามแผนกต่างๆ โดยปกติเครื่องไคลเอนท์ จะมีการเข้าไปใช้บริการต่างๆ จากเครื่องเซอร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลการพิมพ์รายงาน มาทำการประมวลผล และส่งผลลัพธ์กลับไปเก็บไว้ยังเซอร์ฟเวอร์

แบรนด์ของ Server Computer

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเป็น Server จะทำงานค่อนข้างหนัก และต้องการความเสถียรในการทำงานสูง ดังนั้น การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ จึงมักจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ Server ทีมีแบรนด์น่าเชื่อถือ สำหรับในประเทศไทยที่นิยมใช้กัน ได้แก่ HP, Dell และ IBM เป็นต้น

ตัวอย่างการทำงานของเครือข่ายแบบ Client/Server

สมมติว่า เราซื้อโปรแกรมระบบขายสินค้าและบริการ และต้องการให้พนักงานขายจำนวน 10 คนใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งเราซึ่งเป็นเจ้าของสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ความต้องการข้างต้นนี้ เราจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Client/Server เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์เซอร์ฟเวอร์ (Server) เป็นตัวเก็บข้อมูล และให้เครื่องคอมฯ ของพนักงานขายแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน รวมทั้งตัวเราเองด้วย

เป็นไงบ้างครับ คงทำให้เพื่อนๆ น้องๆ เข้าใจประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์บ้างแล้วน่ะครับ หวังว่า คงจะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์กันได้บ้างน่ะครับ