เจาะลึกเรื่องลำโพง พร้อมทิปการเลือกซื้อ

speaker computer

ลำโพง หรือ Spaker

ถ้าพูดถึงการทำให้คอมพิวเตอร์มีเสียงออกมาได้ จำเป็นจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือการ์ดเสียงหรือ Sound Card กับ ลำโพงหรือ Spaker ทั้งนี้ถ้าเราต้องการให้เสียงมีความใส ความกังวาล หรือในภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า เสียงเซอร์ราวน์ (Surround Sound) ซึ่งจะทำให้ได้เสียงที่สมจริงหรือเพราะมากขึ้น ประมาณมาดังแบบรอบทิศทางเลยทีเดียว (เหมือนกับการดูหนังในโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว บทความนี้จะมาแนะนำและทำความรู้จักลำโพงซึ่งมีระบบเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลำโพงแบบ 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 หรือแม้กระทั่ง ลำโพงแบบ 7.1?

มาเริ่มต้น ทำความรู้จักลำโพงประเภทต่างๆ กันเลยดีกว่า

spaker surround sound

spaker surround sound

ลำโพงแบบ 2.1

หมายถึง ลำโพง 3 ตัวซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายและขวา และมีลำโพงซับวูฟเฟอร์ เพื่อรองรับเสียงทุ้มอีกตัวหนึ่ง เป็นระบบเสียงที่ให้คุณภาพดีกว่าระบบสเตอริโอเล็กน้อยเท่านั้น

ลำโพงแบบ 4.1

หมายถึง ลำโพงที่มีการเพิ่มลำโพงเซอร์ราวน์ด้านหลังอีก 2 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 5 ตัว (จากลำโพงแบบ 2.1 จำนวน 3 ตัว) ปัจจุบันการ์ดเสียงหรือซาวน์การ์ดส่วนใหญ่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 4.1 เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

ลำโพงแบบ 5.1

หมายถึง ลำโพงที่มีการเพิ่มลำโพงด้านหน้าตรางกลางอีกหนึ่งตัว (จากลำโพงแบบ 4.1 ซึ่งมีจำนวน 5 ตัว) ดังนั้นลำโพงแบบ 5.1 จึงมีลำโพงทั้งหมด 6 ตัว ลำโพงแบบ 5.1 นี้ ถือได้ว่าเป็นลำโพงแบบ Dolby Digital หรือ DTS (เหมือนระบบเสียงในโรงภาพยนตร์) ?ลำโพงแบบ 5.1 ในประเทศไทยมีแบบรุ่นคือ แบบถอดรหัส AC-3 หรือ DTS กับ ไม่มีตัวถอดรหัสเีสียง

ลำโพงแบบ 6.1

หมายถึง ลำโพงที่มีการเพิ่มลำโพงด้านหลังตรงกลางอีก 1 ตัว (จากลำโพงแบบ 5.1 ซึ่งมีจำนวน 6 ตัว) ดังนั้นลำโพงแบบ 6.1 จึงมีลำโพงทั้งหมด 7 ตัว รองรับระบบเสียง Dolby Digital Ex หรือ DTS ES

ลำโพงแบบ 7.1

หมายถึง ลำโพงที่มีการเพิ่มลำโพงเซอร์ราวน์ตรงกลาง ระหว่างด้า้นหน้าและด้านหลังอีก 2 ตัว ซึ่งรวมกันมีทั้งหมด 8 ตัว (การเพิ่มนี้จะเิพิ่มจากลำโพงแบบ 5.1 น่ะครับ ไม่ใช่ลำโพงแบบ 6.1 ซึ่งมีการรองรับระบบเสียง Dolby Digital Ex หรือ DTS ES เช่นเดียวกันกับลำโพงแบบ 6.1

sound system

sound system

จากข้อมูลข้างต้น พัฒนาการของลำโพงแบบต่างๆ ก็ไม่มีอะไรซับซ้้อนมาก ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มจำนวนลำโพงเข้าไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างแตกต่างกันมาก การเลือกซื้อเลือกใช้ลำโพงประเภทไหน คงต้องตรวจสอบว่า ถ้าจะนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ของเรา ก็ต้องสำรวจว่าซาวน์การ์ดของเรา รองรับลำโพงรุ่นใหม่ๆ หรือไม่ด้วย