สีบ่งบอกความผิดพลาดใน Microsoft Word

microsoft word tips

เส้นใต้สีต่างบน Microsoft Word คืออะไร

ในขณะที่เรากำลังพิมพ์เอกสารบน Microsoft Word ถ้ามีการพิมพ์ตัวสะกดหรือไวยากรณ์ผิดพลาด  Microsoft Word  จะแจ้งให้เราทราบด้วยการขีดเส้นหยักสีแดง เขียว หรือฟ้าใต้ข้อความที่เห็นว่าเป็นข้อผิดพลาด ดังนั้น สิ่งที่ควรทำ นั่นคือ แก้ไขคำๆ นั้น ให้ถูกต้อง แต่เราสามารถพิมพ์ข้อความให้เสร็จก่อนแล้วจึงกลับมาทำการแก้ไขก้ได้เช่นกัน

เรื่องธรรมๆ ที่ใครๆ ก็พิมพ์ผิดได้ แต่จะทราบได้อย่างไรว่า ผิดเพราะอะไร

สีอะไรบ่งบอกความผิดพลาดอะไร Microsoft Word

  • เส้นใต้สีแดง เส้นใต้สีแดงนี้แสดงถึงการสะกดที่อาจมีข้อผิดพลาด หรือเป็นเพราะ Microsoft Word ไม่รู้จักคำนั้น เช่น ชื่อเฉพาะ หรือ ชื่อสถานที่ เป็นต้น
  • เส้นใต้สีเขียว  แสดงให้ทราบว่า Microsoft Word เห็นว่าคำๆ นั้น ควรมีการตรวจทานแก้ไขเรื่องไวยากรณ์
  • เส้นใต้สีฟ้า  แสดงให้ทราบว่าา คำๆ นั้นสะกดอย่างถูกต้องแล้ว แต่อาจไม่ใช่เป็นคำที่ถูกต้องที่ใช้ในประโยคนั้น ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์ “too” แต่คำนั้นควรเป็น “to” มากกว่า เป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหาความผิดพลาด

underline color word

underline color word

  • ให้คลิกขวาที่คำๆ นั้น เพื่อดูว่า Microsoft Word แนะนำให้แก้ไขอย่างไร
  • บางครั้งการแนะนำอาจมีความผิดพลาดจาก Microsfot Word เอง เราสามารถละเว้นการแก้ไขได้เช่นกัน
  • แนะนำว่า กรณีพบข้อผิดพลาด เราอาจละเว้นไปก่อนและพิมพ์งานให้จบ ทั้งนี้จะได้ไม่เสียเวลาพิมพ์ๆ หยุดๆ หลังจากพิมพ์เสร็จแล้ว จึงค่อยกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง