อัพเกรด กับ อัพเดท เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

computer tips

ภาษาคอมพิวเตอร์ อ่านและทำความเข้าใจให้ดี

สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ หรือไม่ได้มีความสนใจมากนัก บางครั้งภาษาเทคนิคของคนคอมพิวเตอร์ อาจทำให้ใครหลายๆ คนสงสัยและทำผิดบ้างถูกบ้างมานักต่อนัก ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจในภาษาของคอมฯ อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการทำงานของตนเองและผู้อื่น เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจกับสักนิด บทความนี้จะมาแนะนำคำ 2 คำที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่าง แต่ในความเป็นจริง มันคนละเรื่องกันเลย และมีผลอย่างมากในการตัดสินใจว่า จะทำไหรือไม่

2 คำทีว่าคือ อัพเกรด (Upgrade) อัพเดท (Update) เจาะลึกคำ 2 คำนี้ก่อนเข้าใจผิดพลาด เรื่องงา่ยๆ แต่อาจไม่ง่ายเสมอไปสำหรับใครบางคน

อัพเกรดคืออะไร (Upgrade)

คำว่าอัพเกรดในภาษาคอมพิวเตอร์ และรวมทั้งอุปกรณ์โมบายทั้งหลายจะมีความหมายในทำนองเดียวกัน นั่นคือ หมายถึง การปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ กรณีนี้จะหมายถึงโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ใหม่ๆ โดยการอัพเกรด จะเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงโปรแกรมค่อนข้างมาก ดังนั้น การอัพเกรดจะมีการเขียนทับข้อมูลเก่า หรือบางครั้่งอาจมีการลบข้อมูลเก่าออกไป และติดตั้งของใหม่เข้ามา

ตัวอย่างการอัพเกรด เช่น อัพเกรดจาก Windows 7 เป็น Windows 8, Windows 8.1 เป็นต้น

อัพเดทคืออะไร (Update)

คำว่าอัพเดท หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย แต่จะไม่กระทบส่วนใหญ่ของโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ ตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆ คือ การอัพเดท Windows ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นหลักๆ

จะว่าไปแล้ว ทั้งคำว่า อัพเกรด และอัพเดท ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีความหมายในทำนองเดียวกันคือ ทำให้โปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์นั้นๆ ทันสมัยมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมาก นั่นคือ การอัพเดท (Update) Windows ให้ทันสมัย ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งกับการป้องกันไวรัสและแก้ไขปัญหาของระบบอย่างมาก ทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้คอมฯ ทุกคน ต้องทราบ