ทิป เทคนิคการใช้โปรแกรมข้ามกัน

วิธีใช้งาน Excel บน Microsoft Word

Excel to Word

บวกเลขบน Microsoft Word

ใครๆ ก็ทราบดีว่า ถ้าต้องการจะบวกเลขหรือตีตาราง โปรแกรมที่เหมาะสมก็คือ Microsoft Excel แต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องตีตารางใส่ตัวเลข และต้องคำนวณด้วย

โดยไม่ต้องการไปทำที่โปรแกรม Microsoft Excel และ copy มาวางไว้บน Microsoft Word เพราะจะเสียเวลายุ่งยาก เปิดกลับไปมา ปัญหานี้ แก้ไขได้ด้วยเปิดเข้าถึง Excel บน Microsoft Word โดยตรง ใครไม่เคยลอง แนะนำให้ทำตามได้เลย

วิธีใช้งาน Excel บน Microsoft Word

open Excel on Word
  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. จากนั้น ให้คลิกเมนู Insert
  3. คลิกมายังคำสั่ง Table เลือกหัวข้อย่อย Excel Spreadsheet
  4. จะพบหน้าต่างตาราง Excel
  5. เริ่มต้นใส่ข้อมูลตัวเลขตามต้องการ หรือจะใส่สูตรเพื่อคำนวนได้ในคราวเดียวกัน
  6. สามารถตีเส้นตารางได้ปกติ เสมือนหนึ่งทำงานบน Excel
  7. หลังใส่ข้อมูลเสร็จ ให้คลิกพื้นที่ว่างๆ บนหน้าจอ จะกลับมาที่โปรแกรม Microsoft Word ให้ทันที
  8. กรณีต้องการกลับไปแก้ไขตาราง ก็สามารถดับเบิลคลิกที่ตารางโดยตรง เพื่อกลับไปแก้ไขบน Excel ได้เช่นกัน

สรุป จะเห็นได้ชัดว่า เราสามารถทำงานตาราง และคำนวณได้บน Microsoft Word แค่เพียงคลิกเลือก Excel Spreadsheet จากเมนู Insert Table ได้โดยตรง เพียงเท่านี้ การทำงานของโปรแกรม Excel และ Word ก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไม่มีปัญหา

นับต่อแต่นี้ เราสามารถสร้างตาราง และบวก ลบ คูณ หาร บน Microsoft Word ได้แล้วนะครับ ขอให้สนุกกับเทคโนโลยี แล้วโอกาสหน้า ทางเทคโนอินเทรนด์ จะไปหาทิป เทคนิคใหม่ๆ มานำเสนออีกนะครับ