VPN คืออะไร

VPN

ทำงานที่บ้านง่ายๆ แค่ใช้ VPN

สืบเนื่องจากความต้องการในการทำงานจากนอกสถานที่ หรือจากที่บ้าน แต่ต้องการทำงานเสมือนนั่งอยู่ในองค์กร สิ่งหนึ่งที่หลายๆ ทำ นั่นคือ การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามายังในบริษัท ซึ่งอาจมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล

ดังนั้น จึงมีการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่องค์ระดับกลาง ระดับใหญ่ใช้กันมากคือ การสร้างเครือข่ายเสมือน หรือที่เราเรียกว่า VPN ขึ้นมาปกป้องข้อมูลระหว่างการเชื่อมต่อทางไกล

VPN ย่อมาจากคำว่า “Virtual Private Network” หรือถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยแบบวิชาการ จะหมายถึง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายแบบส่วนตัว มีการเข้ารหัส และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง

โดยการเชื่อมต่อนี้ จะทำผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะทางอินเตอร์เน็ต นั่นเอง  ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ การทำ VPN จะหมายถึง การเชื่อมต่อจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง แต่มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

“Private Network” หรือ เครือข่ายส่วนตัว เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่กล่าวถึงกันมากเช่นกัน ซึ่งมีความหมายว่า การสื่อสารผ่าน VPN โดยจะมีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่งข้อมูลออกไป ซึ่งแน่นอน ย่อมเกิดความปลอดภัยของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

สิ่งจำเป็นในการสร้างระบบ VPN

  • อุปกรณ์สำหรับทำ VPN (มักจะอยู่ร่วมในอุปกรณ์ประเภท Firewall)
  • Public IP ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  • ตั้งค่า VPN ว่าจะให้เชื่อมต่อผ่าน IP ไหน และมีการกำหนด User และ Password
  • ผู้ใช้งาน จะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการใช้งาน VPN โดยเฉพาะ

สรุปการใช้งาน VPN

ผู้ใข้งานเพียงแค่ติดตั้งโปรแกรมที่ทาง admin ของบริษัทให้มา และเชื่อมต่อผ่าน user และ password ที่กำหนดมา จากนั้นทำการเชื่อมต่อ เราก็สามารถใช้งานข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ เสมือนหนึ่งอยู่นั่งอยู่ในบริษัทเลยทีเดียว

จุดเด่นที่น่าสนใจของ VPN

  • แน่นอน ต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัย
  • สะดวก สามารถทำงานที่ไหนก็ได้
  • ความเร็วที่ได้ ใกล้เคียงเหมือนกับนั่งทำงานในสำนักงาน

สำหรับพนักงานบริษัท หรือเจ้าของกิจการ ถ้าต้องการใช้งาน คงต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อทำการติดคั้งระบบ VPN ซึ่งส่วนตัวแล้ว ได้เคยทดสอบใช้งานทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ถือว่าไม่แพงมากนัก เริ่มต้นประมาณ หมื่นต้นๆ ก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ คงต้องขึ้นกับขนาดขององค์กรเป็นหลักด้วยเช่นกัน