การทำงานของ HTTP

http icon

เข้าเว็บ ควรรู้จัก HTTP

เวลาเราจะพิมพ์เข้าเว็บไซต์ไหนๆ ก็ตาม เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำวา “HTTP” แต่คุณทราบหรือไม่ว่า HTTP นี้คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ก็ใช้งานเ้จ้า HTTP มานานหลายปี แต่เชื่อหรือไม่ว่า คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า คืออะไร บทความนี้จะมาแนะนำให้รู้ซึ้งถึงกลไกลการทำงานของ HTTP และเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์ของเราว่า มีขั้นตอนอย่างไร

เรียนรู้ไว้ จะได้เข้าในการทำงานของเว็บไซต์ เว็บเซอร์เวอร์ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร

ทำความรู้จัก HTTP

HTTP ย่อมจาก Hypertext Transfer Protocol เป็นรูปแบบ หรือกลไกมาตราฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทานอินเตอร์เน็ต ในระบบ www (World Wide Web) โดยมีโปรแกรม เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และ เว็บเซอร์เวอร์ (Web Sever) เป็นตัวกลาง

การทำงานของ HTTP

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของ HTTP ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดดูเว็บไซต์ เราขอสรุปขั้นตอนของ HTTP เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

  1. เริ่มต้น สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง เว็บบราวเซอร์ กับ เว็บเซอร์เวอร์
  2. หลังจากเชื่อมต่อได้แล้ว เว็บบราวเซอร์จะ ร้องขอ ข้อมูลไปยังเว็บเซอร์เวอร์
  3. เว็บเซอร์เวอร์ จะส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ มายังเว็บบราวเซอร์ (แสดงผลหน้าเว็บที่เราเรีียกใช้งาน)
  4. ยุติการเชื่อมต่อระหว่าง เว็บบราวเซอร์ กับ เว็บเซอร์เวอร์

การทำงาานจะเป็นอย่างนี้ตลอด ไม่ว่าคุณจะเปิดเข้า Google เพื่อค้นหาข้อมูล หลังได้รับการแสดงผลของการค้นหาแล้ว ทั้งสองส่วนคือ เว็บบราวเซอร์ กับ เว็บเซอร์เวอร์ ก็จะยุติการเชื่อมต่อ เพราะถ้าจะเชื่อมต่อตลอดเวลา ย่อมทำให้เกิดปัญหาเรื่อง bandwidth และอาจทำให้เซอร์เวอร์มีปัญหาได้

ทิปเพิ่มเติม กรณีการร้องขอข้อมูลจากเว็บบราวเซอร์ ไม่พบ

  • สิ่งที่เราจะพบก็คือ รหัส 404 ซึ่งเป็นรหัสแจ้งปัญหาว่า ลิงค์ที่เราร้องขอนั้น ไม่พบ หรืออาจถูกลบไปแล้ว ดังจะเห็นได้บ่อยๆ เวลาเราเข้าเว็บแล้วเกิดปัญหาหาเว็บไม่พบ (อาจเป็นเพราะเราพิมพ์ผิดก็ได้)