Aperture คืออะไร

Aperture Digital Camera

ถ่ายภาพทำไมเดี๋ยวมืด เดี๋ยวสว่าง

เคยสังเกตบ้างไหมว่า ภาพที่เราถ่ายบางครั้งก็แสงสว่างจ้าเกินไป บางครั้งก็มืดเกินไป ไม่ค่อยจะพอดี แล้วอยางนี้จะแก้ไขอย่างไร หรือต้องใช้กล้องราคาแพงๆ เท่านั้น จึงจะถ่ายภาพได้ดี คำตอบไม่ได้อยู่ที่ตรงประเด็นนั้นอย่างเดียว แต่อยู่ที่เราศึกษาการใช้งานกล้องอย่างถูกวิธีมากกว่า กล้องราคาถูกก็สามารถถ่ายภาพได้สวยได้เช่นกัน

โหมดปรับรูรับแสง Aperture Value (A, Av) มีการกำหนดไว้เป็นค่า F-stops เช่น 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น  แต่จะปรับค่า F-stops อย่างไรให้ภาพออกมาดูดี ดูสวยงาม มีมิติ นั่นแหละคือเรื่องที่อยากจะแนะนำ

การปรับค่าา F-stops จากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่ง จะมีความหมายว่า เป็นการปรับลดหรือเพิ่มการรับแสง ผ่านเข้าไปยัง Image Sensor (ถ้ายังไม่ทราบว่า Image Sensor คืออะไร แนะนำให้ลองค้นหาความหมายจะเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน)

โหมดปรับรูรับแสงด้วยตัวเอง

สัญลักษณ์ของโหมดปรับรูรับแสง มักจะใช้คำว่า Av ซึ่งย่อมาจาก Aperture Value โหมดนี้กล้องคอมแพคบางรุ่น อาจไม่มีก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งค่าอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน

ผลลัพธ์ของการปรับค่ารูรับแสง

  • รูรับแสงกว้าง
    การปรับค่ารูรับแสงกว้าง จะทำให้ภาพที่ได้มีความ ชัดแต่ตื้น
  • รูรับแสงแคบ
    การปรับค่ารูรับแสงแคบ จะทำให้ภาพที่ได้มีความ ชัดแต่ลึก

การปรับค่ารูรับแสง จะมีการปรับความเร็วชัตเตอร์ให้อัตโนมัติด้วย ดังนั้น ทางที่ดีทีสุดคือ แนะนำให้ทำการทดลองถ่ายภาพและปรับค่ารูรับแสงและดูผลลัพธ์ที่ได้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมขึ้นกับตัวกล้องของแต่ละค่าย ซึ่งมีความแตกต่างกันไปบ้าง