เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Bandwidth

bandwidth internet

เรื่องของ Bandwidth

การใช้บริการเว็บโฮตติ้ง เพื่อเก็บเว็บเพจต่างๆ ของเราที่สร้างขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลอีเมล เราจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่หรือความจุให้เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ถ้าเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดค่อนข้่างใหญ่ เราก็จะำเป็นต้องเช่าพื้นที่ที่มีความจุค่อนข้างสูง แล้วคำว่า Bandwidth มีความเกี่ยวกับกับพื้นที่หรือการซื้อบริการเว็บโฮตติ้งอย่างไร

Bandwidth คืออะไร

Bandwidth หรือบางคนอาจใช้คำว่า Data Transfer เป็นการวัดปริมาณขนาดของการรับส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย หรือพูดให้ง่ายๆ ก็คือ ปริมาณข้อมูลเข้าออกระหว่างคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานกับเว็บโฮตติ้งที่เ่ราใช้บริการอยู่ และอะไรบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราจำเป็นต้องใช้ Bandwidth เรามาดูรายละเอียดกันสักนิด

  • การเปิดเว็บบ่อยๆ
  • การโอนย้ายไฟล์ข้อมูลเว็บเพจ
  • การให้บริการ download ไฟล์ หรือโปรแกรม (ตัวกิน Bandwidth)
  • การรับส่งอีเมล
  • การส่งไฟล์แนบบนอีเมล
  • การเข้าถึงเว็บโฮตติ้งของเรา เพื่อทำอะไรก็ตาม
  • Log ที่เก็บข้อมูลคนเข้าออก (ปกติเราจะมองไม่เห็น ถ้าไม่ได้เข้าไปดูในส่วนของการบริหารจัดการหลังบ้าน)

ข้อมูลข้างต้น จะมีผลโดยตรงกับการใช้ Bandwidth ซึ่งถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ กับการใช้อินเตอร์เน็ตตามบ้าน ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานอินเตอร์หลายเครื่อง บางเครื่องเปิด Youtube บางเครื่องดาวนโหลดข้อมูล แน่นอน ภาพรวมๆ ย่อมทำให้การใช้งานอินเตอร์โดยรวมช้าลง (เพราะมีผู้ใช้งานมาก)

Bandwidth กับผู้ให้บริการเว็บโฮตติ้ง

ผู้ให้บริการเว็บโฮตติ้งหลายราย มักระบุในคำโฆษณาว่า ให้ฟรี Bandwidth แบบ Unlimited หรือไม่จำนวนปริมาณ ซึ่งถ้าในแง่ความเป็นจริง ถ้าเว็บไซต์ของเรามีคนเข้าจำนวนมากๆ (มากเกิน) จะส่งผลทำให้การให้บริการรวมๆ ของเว็บไซต์อื่นๆ ช้าลงมาก หรือเข้าไม่ได้เลย ดังนั้นน การโฆษณาให้ฟรี Bandwidth แบบ Unlimited ในราคาที่ถูกมากๆ อาจเกินความเป็นจริงไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าเว็บของเรามีคนเข้าวันละแค่ หลักสิบ หลักร้อย อาจไปส่งผลมากมายกับ Bandwidth ยกเว้นแต่เว็บไซต์ของเราดังจริงๆ แต่ที่นำมาอธิบาย เพื่อให้เราได้เข้าใจเรื่อง Bandwidth อย่างถูกต้อง นั่นเอง

คุณทราบหรือไม่ว่า Bandwidth มีผลกับราคาค่าบริการเว็บโฮตติ้งโดยตรง นอกเหนือจากความจุของพื้นที่แล้ว แต่เว็บไซต์หลายรายเชื่อว่า เว็บใหม่ๆ มักไม่มีปัญหากับ Bandwidth จึงอาจมีการโฆษณาให้ดูดี เรื่องอย่างนี้คงต้องพิสูจน์หลังจากเว็บไซต์ของเรามีจำนวนคนเข้าปริมาณมากๆ ว่า เขาจะแจ้งหรือเชิญให้เราเลิกใช้บริการหรือไม่ หรือแนะนำให้อัพเกรดระบบแทน