ทำความรู้จัก Database

database-symbol

การสร้างเว็บไซต์ ถ้าเป็นเว็บไซต์บริษัท ที่ต้องการแจกแจงรายละเอียดที่อยู่ และ ข้อมูลพื้นฐานของสินค้าและบริการ เราอาจไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ระบบฐานข้อมูล

แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ มีตัวอย่างสินค้าหลายร้อยชนิด เราจำเป็นจะต้องอาศัยการสร้างเว็บที่มีระบบจัดเก็บข้อมูล หรือที่เราเรียกว่า ฐานข้อมูล (Database)

เว็บไซต์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ทั่วโลก จะต้องมีฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลเสมอ รวมทั้งเว็บไซต์เล็กๆ ที่สร้างด้วย Joomla, WordPress ก็ใช้ฐานข้อมูลเช่นกัน

ฐานข้อมูล (Database) คืออะไร

ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีการจัดเก็บรวบรวม โดยมีความสัมพันธ์กัน ข้อมูล 1 ข้อมูล เรียกกว่า เร็คคอร์ด (Record)?จากตัวอย่างข้อมูล 1 เร็คคอร์ด ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เขต/อำเภท จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ?เป็นต้น แต่ละเร็คคอร์ดประกอบด้วยรายละเอียดย่อยๆ ซึ่งเราเรียกว่า ฟิล์ด (Field) หรือ คอลัมภ์ (Column)? และเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดเราจะเรียกว่า ตาราง (Table)

ซึ่งตารางก็คือฐานข้อมูล นั่นเอง

เครื่องมือในการสร้างและจัดเก็บ Database

ปัจจุบัน เครื่องมือในการเก็บฐานข้อมูล หรือ Database ที่นิยมมากที่สุดในโลกคือ MySQL สาเหตุเป็นเพราะเป็นฟรีฐานข้อมูล แถมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วย ?องค์กรขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางนิยมใช้ MySQL เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

ส่วนเครื่องมือที่ใ้ช้ในการจัดการที่นิยม

พอเรามีที่เก็บข้อมูลแล้ว สิ่งหนึ่งที่จำเป็นก็คือ เครื่องมือในการสร้าง แก้ไข หรือบริหารข้อมูล และโปรแกรมที่คนนิยมใช้ในการจัดการก็คือ phpMyAdmin ในบทความต่อๆ ไป เราจะมาำทำความรู้จัก และใช้งานกันน่ะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ให้บริการเว็บโฮสต์ติ้งจะมีการให้บริการระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเครื่องมือในการจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้้ว เราำไม่จำเป็นต้องหาติดตั้งหรือเสีียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มแต่อย่างได

คุณทราบหรือไม่ว่า การสร้างฐานข้อมูล เราสามารถสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรมากนัก ยิ่งถ้าคุณใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บอย่าง Joomla, WordPress ยิ่งแถบไม่จำเป็นต้องเข้าใจอะไรมากนัก เพราะระบบจะจัดการให้เอง