กล้อง CCTV เกี่ยวข้องกับ DDNS อย่างไร

CCTV Camera

กล้อง CCTV แบบดูที่ไหนก็ได้

กล้อง CCTV หรือที่เรารู้จักกันในนาม กล้องวงจรปิด หรือ โทรทัศน์วงจรปิด เอาไว้ใช้สำหรับการถ่ายทอดวีดีโอ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง สามารถบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอไว้ตรวจสสอบในภายหลังได้ แต่จะบันทึกได้ยาวนานแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นกับขนาดความจุของหน่วยความจำ หรือฮาร์ดดิสก์นั่นเอง ปัจจุบัน นิยมติดตั้งทั้งที่บ้าน สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งตามท้องถนน ข้อดี ก็คือ สามารถใช้เป็นหลักฐานและช่วยสืบค้นเวลามีปัญหาว่าใครเป็นใคร เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

กล้อง CCTV แบบดูที่ไหนก็ได้

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ดังนั้น เทคโนโลยีของกล้อง CCTV ก็พัฒนาให้สามารถรองรับการเปิดดูผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตได้ ในรูปแบบที่เรียกว่า กล้อง CCTV IPCamera หรือเรียกว่า กล้องไอพี

กล้องไอพี คืออะไร

กล้อง CCTV ที่รองรับการเปิดดูผ่านแอพฯ บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้คุณสามารถมองเห็นบ้าน สำนักงาน หรือร้านค้าของตนเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้เป็นที่นิยมและมีการติดตั้งกันอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็จะเชื่อมต่อเข้ามาดูกล้องไอพี เราจำเป็นจะต้องมีไอพี (IP Address) ซึ่งเป็นที่อยู่เพื่อระบุว่า ตำแหน่งของกล้องนั้นอยู่ที่ไหน

ตามปกติแล้ว เวลามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เราจะได้รับ IP Address มาหนึ่งชุด และหมายเลขไอพีจะถูกเปลี่ยนเมื่อมีการปิดและเชื่อมต่อใหม่ถูกครั้ง เปรียบเสมือนเปลี่ยนบ้านเลขที่ ทำให้เราไม่สามารเชื่อมต่อเข้ามาดูกล้องไอพีของเราได้  ปัญหานี้แก้ไขได้ 2 วิธี

  1. ซื้อหมายเลขไอพีจากบริษัทที่ให้บริการ เช่น CS Loxinfo เป็นต้น  ปกติ องค์กรขนาดใหญ่จะได้รับหมายเลขไอพีแบบไม่เปลี่ยนแปลง กรณีมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line แต่สำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน คงไม่สามารถ (เพราะ IP Address ที่ใช้งานกันทั่วโลก มีจำนวนจำกัด)
  2. ใช้บริการ DDNS แทน ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีทั้งบริการแบบฟรี และเสียเงิน

ทำความรู้จัก DDNS

DDNS ย่อมาจาก Dynamic Domain Name System  เป็นบริการเชื่อมโยง ชื่อ Domain (เว็บไซต์) เข้ากับหมายเลขไอพีที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ทำให้เราสามารถเข้าถึงกล้องไอพีของเราได้ ถึงแม้วา่ IP Address จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ตาม  ดังนั้น เวลาเราเข้าถึงกล้องไอพี แทนที่จะใช้หมายเลขไอพี ซึ่งจำยาก ก็มาใช้ชื่อ Domain หรือ เว็บไซต์แทน ที่แหละครับ ประโยชน์ของ DDNS

คุณทราบหรือไม่ว่า IP Address จะแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ LAN และ WAN อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ LAN ก็เครือข่ายในบ้านหรือสำนักงานที่เราเชื่อมต่อคอมฯ เข้าด้วยกัน ส่วน WAN ก็คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นั่นเอง

สำหรับผู้สนใจติดตั้งกล้องไอพี นอกเหนือจากเรื่องของ DDNS ที่เราควรจะรับทราบแล้ว การเลือกซื้อกล้องไอพี ก็คงต้องดูรายละเอียดกันให้ดี โดยเฉพาะกับคุณภาพของวีดีโอที่สามารถบันทึกได้ คุณภาพของวีดีโอระดับ Full HD หรือไม่ คุณภาพของวีดีโอที่ถ่ายเวลากลางคืนหรือแสงน้อย กล้องบางรุ่นสามารถหมุนกล้องได้อีกด้วย และที่สำคัญสามารถบันทึกเก็บเป็นไฟล์ได้ยาวนานแค่ไหน