GTM คนทำการตลาดควรรู้

GTM logo

Google Tag Manager คืออะไร

Google Tag Manager เรียกย่อๆว่า GTM หมายถึง เครื่องมือในการจัดการโค๊ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีแค่ Google Analytic เพียงอันเดียว เพราะปัจจุบัน มีโค๊ตต่างๆ มากมายที่ต้องใส่ในเว็บ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Pixel, Remarketing Code อื่นๆ

ก่อนหน้านี้ เวลาจะใช่โค๊ต เพื่อดักจับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะต้องนำรหัส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น JavaScript อ่านว่า จาวาสคริปต์  ซึ่งเป็นข้อความที่คนธรรมดาอ่านไม่รู้เรือง มาใส่ในหน้าเว็บ ซึ่งมักจะใส่ใจส่วนของ Tag <head> ตำแหน่งที่ใส่โค๊ต </head>  แต่ลองคิดดู ถ้าเราโค๊ตจากหลายๆ ค่ายทีจำเป็นจะต้องนำมาใส่บนเว็บไซต์ จะเกิดอะไรขึ้น ใส่ผิด ใส่ถูก หรือใส่แล้วจะต้องลบออก จะทำอย่างไร คงปวดหัวน่าดู..

ที่กล่าวมาข้างต้น นั่นคือ ที่มาของ GTM เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะคนทำงานด้าน E-Marketing, E-Commerce หรือคนที่ทำงานเกียวกับพัฒนาเว็บไซต์

GTM main screen

วิธีการใช้งาน Google Tag Manager

  1. เริ่มต้น ให้ทำการสร้างบัญชีของ GTM ก่อน https://tagmanager.google.com/
  2. จากนั้น เราก็จะได้โค๊ตของ GTM เพื่อนำไปวางบนเว็บไซต์ของเรา (ใส่เพียงครั้งเดียว)
  3. ต่อจากนั้น ก็เริ่มใส่ Code ทีได้มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกสคริปต์แต่ละอันบนหน้าเว็บไซต์ให้เสียเวลา แต่จะใส่โค๊ตในบัญชี GTM แทน

สรุปประโยชน์ของ GTM

  • สามารถตรวจสอบโค๊ตได้สะดวก
  • รองรับการตั้งชื่อโค๊ตแต่ละอัน ทำให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น
  • ลดปัญหาโค๊ตที่ทำให้โหลดช้า หรือใส่ผิด
  • มี Built-in Tag สามารถเลือกใส่โค๊ตที่มีมาให้ได้อย่างรวดเร็ว
  • 1 GTM รองรับการทำงานมากกว่า 1 เว็บไซต์

ภาษาอังกฤษวันละคำสองคำ

  • Remarketing แปลว่า การทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเดิม หรืออาจเคยเป็นลูกค้าของเรามาก่อน อาจเคยเข้าไปดูโฆษณาหรือเว็บไซต์ของเรา อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Retargeting