ทำความรู้จัก HHTML5

HTML5 Logo

HTML ภาษาพื้นฐานในการพัฒนาเว็บ 

HTML (HyperText Markup Language) คือภาษาในการเขียนเว็บไซต์ที่เป็นมาตราฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปี 2556 นี้ เป็นเวอร์ชั่น 5 แล้ว แต่การจะพัฒนาเว็บให้ได้สมบูรณ์นั้น เราจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้เครื่องมืออื่นๆ อีก 

ตัวอย่างเช่น CSS และ JavaScripts เ็ป็นต้น บ้าง เพื่อให้เว็บสามารถแก้ไขและบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น และโดยเฉพาะ CSS ซึ่งเว็บรุ่นใหม่มีการใช้กันหมด แต่ไม่อยากหรอกครับ มีตัวอย่างให้เลือกนำไปใช้ได้มากมาย

ต่อไป การสร้างเว็บ แต่ไม่ใช่แค่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอีกต่อไป เพราะ HTML5 จะเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

ข้อดีูของการพัฒนาเว็บโดยใช้ HTML5

 • รองรับอุปกรณ์หลากหลายมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โมบาย สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็น
 • รองรับอุปกรณ์ประเภทเกมส์ โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ ประเภท Smart TV
 • พัฒนาเว็บครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์
 • รองรับการแสดง ข้อมูล ภาพ เสียง โดยไม่ติดตั้งซอร์ฟแวร์เพิ่มเติม
 • รองรับการเชื่อมต่อกับโมบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เน้นการใช้งานร่วมกับ JavaScript และ CCS มากขึ้น
 • รองรับการใช้งานร่วมกับภาษา PHP และ ASP ได้ดีมากยิ่งขึ้น

ความสามารถใหม่ๆ บน HTML5

 • 3D, GRAPHIC & EFFECTS
  ช่วยให้สร้างภาพเอนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Flash หรือติดตั้ง Flash เพิ่มเติม แถมยังสามารถโต้ตอบกันได้ด้วย (รองรับ SVG, Canvas, WebGL และ CSS3 3D)
 • CSS3
  เครื่องมือเสริมให้ HTML5 ยิ่งทำให้มีความโดดเด่นมากขึ้น
 • PERFORMANCE & INTEGRATION
  ด้วยเทคโนโลยี Web Workers and XMLHttpRequest 2 ทำให้คนเข้าถึงเว็บไม่จำเป็นต้องมีการรอคอยอีกต่อไป
 • CONNECTIVITY
  เชื่อมต่อได้ง่าย สะดวก รวดเร็วกว่าเดิมมาก
 • DEVICE ACCESS: GeoLocation
  คุณสมบัติในการบอกตำแหน่งของผู้ใช้งาน รองรับการเข้าึถึงอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไมโครโฟน หรือกล้อง
 • MULTIMEDIA
  เน้นการรองรับการเล่นไฟล์ เสียงและวีดีโอ
 • OFFLINE & STORAGE
  เข้าถึงเว็บ Web Apps ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพราะมีการใช้ใช้ ?HTML5 App Cache
 • SEMANTICS
  สร้างความหมายให้กับข้อมูล

ปัจจุบัน Web Browser ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, Internet Explorer ก็มีการพัฒนาให้รองรับกับเวอร์ชั่นใหม่นี้ เช่นเดียวกัน ดังนั้น การสร้างเว็บด้วย HTML5 สามารถเริ่มต้นได้ทันที

คุณทราบหรือไม่ว่า เวลาเราเขียนคำว่า HTML 5 นั้น เราจะต้องเขียนให้คำว่า HTML กับ 5 ติดกัน ดังตัวอย่างนี้ HTML5 เพราะมิฉะนั้น จะผิดความหมาย ซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ คือ 4 ก็อนุญาติให้เขียนแยกได้ คือ HTML 4