ISDN คืออะไร

isdn internet

อีกหนึ่งการสื่อสารความเร็วสูง

ISDN (Integrated Services Digital Network) ในปัจจุบัน อาจไม่คุ้นชื่อสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตามบ้านสักเท่าไหร่ เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่อินเตอร์เน็รความเร็วสูง โดยเฉพาะ ADSL อย่างไรก็ตาม ISDN ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งในการสื่อสารความเร็วสูงเช่นเดียวกัน บทความนี้จะพาผ่านสู่โล ISDN ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีเครือข่ายต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ

ISDN อีกหนึ่งสื่อสารความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ นอกเหนือจาก ADSL ที่เราคุ้นเคยและใช้งานตามบ้าน

ISDN เกี่ยวข้องอินเตอร์เน็ตอย่างไร

ISDN เป็นเทคโนโนลยีที่ใช้สายโทรศัพท์ สามารถรองรับการส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล และเสียงในเวลาเดียวกัน (คล้าย ADSL)  หลักการทำงานของ ISDN คือ เป็นการแปลงสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลดิจิตอลทุกประเภทได้อย่างไม่มีปัญหา สำหรับข้อมูลดิจิตอลได้แก่ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลทั่วไป เสียง วีดีโอ เป็นต้น

องค์ประกอบของ ISDN

 • Terminal หมายถึง โทรศัพท์  หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละประเภทที่ต้องการเชื่อมต่อกับ ISDN นั่น จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ ISDN เท่านั้น แต่ถ้าอุปกรณ์นั่นไม่รองรับ จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Terminal Adapter มาแปลงสัญญาณเสียก่อน
 • Network Termination Devices เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสายคู่เกลียวบิด 4 เส้นให้ใช้ได้กับสายสัญญาณเพียง 2 เส้น เท่านั้น

การให้บริการ ISDN

การให้บริการ ISDN หลักๆ จะมีสองรูปแบบ คือ BAI และ PRI

BAI  (Basic Access Interface)

ให้บริการสื่อสารความเร็วสูง แต่จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณต่ำกว่า PRI มาก ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 144 Kbps และราคาใช้จ่ายในการรับบริการ ก็ถูกกว่า PRI มากด้วย ค่าบริการจะอยู่ในระดับหลักพันบาท เท่านั้น

PRI (Primary Rate Interface)

เดิมเป็นการให้บริการในสหรัฐฯ และญี่ปุ่น  ปัจจุบันมีประเทศไทยมีให้บริการเช่่นกัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง PRI จะอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงมาก ราคาสูงถึงหกหลักเลยทีเดียว โดยความเร็วในการบริการเท่าที่ตรวจสอบ จะมีอยู่ในระดับ 64 Kbps – 2.048 Kbps  โดยปกติบริการแบบ PRI จะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ รัฐบาล รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

การสื่อสาร PRI จะมีการเดินสายสัญญาณ ในสองรูปแบบ คือ เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)  และ สายทองแดง (Copper Cable)

การประยุกต์ใช้ระบบ ISDN

 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • โทรศัพท์ดิจิตอล
 • ตู้สาขาอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
 • โทรศัพท์ภาพ
 • อุปกรณ์เชื่อมโยง
 • เครือข่าย LAN (ISDN Router)
 • โทรสารดิจิตอล
 • การใช้งานอุปกรณ์มัลติมีเดีย

สนใจบริการ ISDN ลองสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการได้ที่ TOT หรือ องค์การโทรศัพท์ได้โดยตรง

คุณทราบหรือไม่ว่า เหตุผลสำคัญที่บริการ ISDN ยังคงใช้กันอยู่คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจะเหมือนการใช้โทรศัพท์ คือ  3 บาทต่อการเชื่อมต่อหนึ่งครั้ง และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอด หรือพูดคุยได้เหมือนโทรศัพท์ แต่ปัญหาก็คือ ความเร็วที่ค่อนข้างต่ำกว่ามาก